Ginecologia i obstetrícia

Dra. Jennifer Rovira, Dr. Pere Brescó, Dra. Judit Martínez i Dra. Istria Molinero

No hi ha cap amistat, cap amor,
com el d’uns pares cap al seu fill

Revisions ginecològiques, problemes d’incontinència d’orina en pacients de totes les edats, ecografies ginecològiques i abdominals, diagnòstic i tractament mèdic/quirúrgic de la patologia, planificació familiar, esterilitat.

Control i seguiment de l’embaràs de baix i alt risc, ecografies de 1r, 2n i 3r trimestre, diagnòstic prenatal, proves complementàries, assistència al part natural i amb anestèsia, post-part.

Vitamèdic està vinculat a l’hospital d’Igualada, per la qual cosa sempre que el pacient requereixi una intervenció quirúrgica, el nostre equip l’intervindrà en dit hospital.