Sra. Meritxell Aleu

El llenguatge és el vestit dels pensaments

El logopeda treballa amb els menors per aconseguir, en els casos necessaris, el correcte desenvolupament dels procesos comunicatius i de deglució per tal d’evitar futures complicacions.

  • Rehabilitació dels retards de la parla i del llenguatge.
  • Tractament de la deglució atípica, disfèmia i disfonia infantil.