Psicologia adults.

El centre Vitamèdic ofereix l’especialitat de psicologia d’adults, tractant abordant diferents problemàtiques de les que destaquem:

Depressió i altres trastorns de l’estat d’ànim
La depressió és el trastorn mental que més incidència té entre la població general. Les seves causes poden tenir múltiples orígens, tant orgànics com psicològics a socials. S’ofereix un tractament individual pels diferents tipus de trastorns depressius, enfocat a modificar els patrons mentals responsables del manteniment de la depressió i recomanant medicació en cas que sigui necessari.

Ansietat i trastorns associats
Les respostes d’ansietat són reaccions defensives i instantànies davant el perill, però quan la persona manifesta aquest tipus de resposta sense motiu o davant de situacions inofensives, és quan parlem d’una resposta d’ansietat desadaptativa, present al trastorn d’ansietat. Els trastorns que tractem són pors, fòbies, estrès, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn d’estrès posttraumàtic, obsessions i compulsions.

Dèficits en habilitats socials o de relació
Engloba un seguit de problemes com són la baixa autoestima, baixa tolerància a la frustració, dependència emocional, impulsivitat, manca d’habilitats socials, timidesa, etc. S’ ofereix un tractament ajustat a cada cas en particular i amb l’objectiu d’ajudar a la persona a obtenir unes relacions més satisfactòries, tant amb ell mateix com amb l’entorn.

Tractament de víctimes
El centre VItamèdic tracta diferents tipologies de víctimes com són víctimes d’accidents, catàstrofes naturals, delictes sexuals, violència contra la parella, violència de gènere etc. La intervenció és sempre individual, tractant tant els efectes emocionals com cognitius per tal de restablir la sensació de control de la víctima, reduir l’aïllament i dissenyar un pla d’afrontament present i futur.

Dol
El dol és una reacció física, social i emocional en resposta a una mor o pèrdua d’un ésser, objecte, part del cos o funció que és emocionalment emocional per la persona.
El centre ofereix suport psicològic a aquelles persones que estiguin en una situació de dol, acompanyant-los en el procés, explicant-los les diferents fases i donant-los els recursos necessaris per tal que puguin afrontar-ho.

Trastorns adaptatius
Els trastorns adaptatius es donen per una reacció de desajustament a una o més situacions psicosocials estressants viscudes per la persona. Aquestes poden ser una separació, problemes familiars, canvis de casa, etc. Oferim tractament amb l’objectiu de reduir l’agent estressant i el seu impacte, facilitant estratègies per al seu afrontament.

La neuropsicologia clínica és una especialitat professional de la psicologia que estudia els efectes d’una lesió o disfunció del Sistema Nerviós Central. Normalment aquests són conseqüència d’un dany cerebral adquirit, com per exemple un tumor o un ictus; o bé degut a un procés evolutiu d’una malaltia neurodegenerativa com són les demències o l’esclerosi múltiple.

La rehabilitació neuropsicològica és un procés clínic dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals que presenta la persona afectada. És un procés actiu que ajuda al pacient i a la família a optimitzar la recuperació de les funcions superiors, a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permetin compensar aquests dèficits.

L’ estimulació cognitiva engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu en general (memòria, llenguatge, atenció, concentració, raonament, abstracció, operacions aritmètiques i praxies) mitjançant programes d’estimulació.

Al centre Vitamèdic realitzem valoracions neuropsicològiques, rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva, duent a terme un programa individualitzat que s’ajusta a les característiques i necessitats individuals de la persona, tenint sempre en compte el seu estat emocional i donant suport si és necessari.

També realitzem les funcions d’assessorament psicològic i suport emocional a la família, amb una explicació de les dificultats que presenta el pacient i estratègies que poden dur a terme.

Demana hora per una consulta.

Gràcies pel teu missatge. Et contestarem el més aviat possible.
Hi ha hagut un error a l'enviar el missatge. Si et plau, torna-ho a provar.